Karta lojalnościowa Speed Queen

Posiadacze karty lojalnościowej Speed Queen Chojnice zawsze płacą mniej
Promocja pralka 10kg

Pralka 10kg - 20zł

Promocja pralka 14kg

Pralka 14kg - 26zł

Promocja suszarka 15kg

Suszarka 15kg - 7.5zł/15min

Kartę lojalnościową w cenie 20zł możesz kupić w automacie płatniczym w pralni. Koszt karty zwróci Ci się już przy 10 praniach lub po 20tu cyklach (15min) suszenia. Czysta oszczędność 🙂

promocja 2

Promocyjne kody QR

W trakcie różnych akcji promocyjnych możesz otrzymać kod QR

Kod QR upoważnia do zniżki lub nawet darmowego prania lub suszenia. Śledź nasze strony i aktywuj newsletter aby być na bieżąco z najnowszymi promocjami

Konkurs: Ile prania jest na zdjęciu - Regulamin

 1. Konkurs organizowany jest na platformie Facebook. Organizatorem konkursu jest Pralnia Speed Queen w Chojnicach ul. Modra 4. Konkurs rozpocznie się w momencie opublikowania postu i potrwa do godz. 20:00 w niedzielę 13 września 2020r.
 2. Nagrody
 3. Nagrodami w konkursie są kupony (kody QR) na bezpłatne pranie i suszenie w pralni samoobsługowej Speed Queen w Chojnicach ważne przez miesiąc od dnia przekazania.
  • Nagroda I stopnia – po jednym kuponie na pranie w pralkach 10kg i 14kg oraz 3 kupony na 15min suszenia każdy (razem 45min)
  • Nagroda II stopnia – jeden kupon na pranie w pralce 14kg i 2 kupony na 15min suszenia każdy (razem 30min)
  • Nagroda III stopnia – jeden kupon na pranie w pralce 10kg i 1 kupon na suszenie 15min
 4. Warunki wzięcia udziału w konkursie
 5. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  • posiadać własne, aktywne konto na platformie Facebook
  • lubić lub obserwować stronę Pralnia Chojnice na Facebooku  https://www.facebook.com/SQchojnice do momentu rozstrzygnięcia konkursu
  • w komentarzu pod konkursowym postem napisać swoją odpowiedź na pytanie: Ile poszewek na poduszki, poszewek na kołdry i prześcieradeł może być na zdjęciu?
  • odpowiedzi udzielić w formacie: poduszki: XXX, kołdry: YYY, prześcieradła: ZZZ, gdzie XXX, YYY, ZZZ to odpowiedzi liczbowe, np. poduszki: 123, kołdry: 456, prześcieradła: 789
  Jeden uczestnik może odpowiedzieć tylko 1 raz, liczy się pierwsza odpowiedź.
  W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy pralni ani członkowie ich najbliższej rodziny.
  Jedyny sposób na udzielanie odpowiedzi to komentarze pod postem, tylko taka forma odpowiedzi jest wiążąca i pozwala na ubieganie się o nagrodę.
 6. Sposób wyłaniania zwycięzców:
  • Nagrodę I stopnia otrzyma osoba która prawidłowo wytypuje wszystkie 3 wartości,
  • Nagrodę II stopnia otrzyma osoba która prawidłowo wytypuje 2 wartości,
  • Nagrodę III stopnia otrzyma osoba która prawidłowo wytypuje 1 wartość,
  Wygrywa ta osoba, która poda prawidłową odpowiedź jako pierwsza. Z tym zastrzeżeniem, że jeśli kolejna osoba poda dwie lub trzy prawidłowe odpowiedzi, z której jedna lub dwie już wcześniej zostały wytypowane, to jego odpowiedź uznaje się jako ważną.
  • W przypadku gdy nikt z uczestników nie wytypuje prawidłowo 3 odpowiedzi nagroda I stopnia zostanie przyznana osobie z dwoma prawidłowymi odpowiedziami,
  • W przypadku, gdy nie zostanie prawidłowo wytypowana odpowiedź z podwójnym trafieniem, nagrodę I stopnia otrzyma osoba która jako pierwsza wytypowała jedną prawidłową wartość, a nagrody II i III stopnia osoby których typy były najbliżej prawidłowej odpowiedzi lub były trafione, ale w późniejszym terminie.
  • W przypadku jeśli w konkursie nikt nie wytypuje prawidłowej wartości, nagrody zostaną rozdysponowane według zasady: nagrodę I stopnia otrzyma osoba, której odpowiedź po zsumowaniu (XXX+YYY+ZZZ) jest równa lub najbliższa sumie prawidłowej odpowiedzi. Nagrodę II stopnia otrzyma osoba, której suma odpowiedzi była druga, najbliższa sumie prawidłowej odpowiedzi. nagrodę III stopnia otrzyma osoba, której suma odpowiedzi była 3cia najbliższa sumie prawidłowej odpowiedzi. Jeżeli po zsumowaniu odpowiedzi, dwoje lub więcej uczestników będzie miało taki sam wynik równy prawidłowej odpowiedzi lub jednakowo bliski, to o przyznaniu nagrody decyduje czas udzielania odpowiedzi – nagrodę otrzymają osoby które udzieliły odpowiedzi wcześniej.
 7. Sposób przekazania nagrody
  Nagrody w formie kuponów elektronicznych – kod QR, zostaną dostarczone do zwycięzców przez platformę Messenger lub w wiadomości prywatnej FB, na konto które brało udział w konkursie (koniczne jest polubienie lub obserwowanie strony Pralnia Chojnice na Facebooku).
 8. Postanowienia końcowe
  • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 3 dni od zakończenia.
  • Informacje o rozstrzygnięciu będą dostępne na fanpage Pralnia Chojnice https://www.facebook.com/SQchojnice.
  • Czas (moment) udzielania odpowiedzi jest ustalany zgodnie z wyświetleniami na osi czasu Facebooka.
  • Wygranym nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nagrody.
  • Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator, który zastrzega sobie prawo do ostatecznych rozstrzygnięć, jak również do zakończenia konkursu bez rozstrzygnięcia.
Polityka Prywatności